Stichting Wat Een Heerlijk Land

Veur elk wah Waehls

Stichting Wat Een Heerlijk Land

EVENEMENTEN (klik op ..)

Meest recente berichten

05/07/2022

Onze deelname aan Rabo ClubSupport heeft het mooie bedrag van € 557,15 opgebracht.

Iedereen bedankt voor het stemmen en uiteraard gaat heel veel dank uit naar de RABO-bank.

05/11/2021

Rabobank reikt Stichting een cheque aan voor de organisatie van de Kinderochtend op de zondag tijdens het Dorpsfeest.

Op de foto wordt door de Rabo de cheque overhandigd aan sponsor coördinator Stichting WEHL Jan Lodder en Tineke Nibbeling secretaris van Stichting WEHL

30/10/2018

Het bestuur van de vrienden van de Wehlse bibliotheek heeft besloten om de stichting op te heffen. Deze opheffing vond plaats op 1 oktober 2018. De reden hiervoor was dat de doelstelling, zo lang mogelijk een volwaardige bibliotheek open te houden in en voor Wehl, was bereikt. De volwassenen afdeling is momenteel gehuisvest in Oldershove en de jeugdafdeling in basisschool Het Timpaan.

In november 2005 zou de Wehlse bibliotheek door een fusie aansluiten bij de Basisbibliotheek West Achterhoek. Wij wilden aansluiten, mits wij een “bruidsschat” mee kregen, namelijk dat in Wehl tot 31 december 2016 een volwaardige bibliotheek bleef in het voormalige pand aan het Kerkplein. En zo geschiedde. De Stichting Vrienden van de openbare Bibliotheek in Wehl werd opgericht.

Wij denken zelf, als dit niet gebeurd was, dat de bibliotheek misschien al in een vroeg stadium verkocht had kunnen worden. Dan had Wehl geen bibliotheek meer gehad. Door deze constructie is de bibliotheek opengebleven en kon er tussentijds gezocht worden naar een alternatieve huisvesting. Tijdens deze periode zijn er diverse pogingen gedaan, vanwege bezuinigingsmaatregelingen door Bibliotheek West Achterhoek, om de Wehlse bibliotheek te sluiten.

Even wennen voor iedereen, maar weer terug naar vroegere tijden. De jeugd weer terug naar de bibliotheek op school. Vroeger gingen leerlingen elke vrijdag een half uur naar de bibliotheek, gevestigd in de school, om voor een onderwerp boeken te zoeken en hier een werkstuk van te maken.

In Wehl is 38 procent van de bevolking lid van de bibliotheek. Als dit zo blijft, dan denken wij dat sluiting voorlopig niet aan de orde zal zijn. Wij, als bestuur hebben ons altijd met veel plezier en energie ingezet voor het behoud van de bibliotheek voor Wehl. Het resterende saldo van de bankrekening van onze Stichting willen wij ten goede laten komen aan de Wehlse bevolking. Onze keus is gevallen dit bedrag te schenken aan de Stichting Wat Een Heerlijk Land, Veur elk wah Waehls.